Van der Molen Advocatuur

Advocaat arbeidsverhoudingen

Specialist in arbeidsverhoudingen. Dit betekent dat u voor al uw vragen die betrekking hebben op de relatie tussen een werkgever en een werknemer bij mij terecht kunt. Niet alleen in geval van ontslag, maar ook bij vragen over bijvoorbeeld verbetertrajecten, verzuimbegeleiding of de uitleg van de wet of cao.

Een goed begrip van de situatie en argumenten is essentieel om de beste oplossing te vinden. Om deze reden hecht ik veel waarde aan een goed persoonlijk contact. Ik streef naar praktische oplossingen, waarbij uw belangen steeds voorop staan. Waar mogelijk wordt de oplossing in overleg met de andere partij gezocht. In veel gevallen leidt dat immers het snelst tot een goede uitkomst. Als dit niet mogelijk is worden vanzelfsprekend alle daarvoor beschikbare rechtsmiddelen ingezet.

Heeft u hulp nodig of heeft u een vraag? Neem dan gewoon even contact op, ik help u graag.

Marieke van der Molen - Advocaat arbeidsverhoudingen

Advocaat arbeidsverhoudingen

Marieke van der Molen

Van der Molen advocatuur richt zich als advocaat arbeidsverhoudingen op MKB werkgevers, overheidswerkgevers, werknemers en ambtenaren. Gevestigd in Vinkel richt ik mij op de regio Oss, Den Bosch, Nijmegen. Eindhoven en Tilburg.

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht wordt de relatie tussen een werkgever en een werknemer geregeld.

Ambtenarenrecht

In het ambtenarenrecht wordt de relatie tussen een overheidswerkgever en een ambtenaar geregeld.

Sociaal zekerheidsrecht

Het sociale zekerheidsrecht is een complex stelsel, dat steeds meer verweven is geraakt met het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht.

Via via had ik gehoord dat je een goede advocate bent, ik heb je gebeld en meteen stond je voor me klaar. Je kennis van logistiek en de rechten en plichten hierin paste precies bij mij om deze zaak goed af te handelen. Ik ben je zeer dankbaar voor alles wat voor mij hebt gedaan.

Harold

Dankzij je kennis betreffende arbeidsrecht en jouw inzet heb ik een voor mij gunstige overeenkomst kunnen tekenen. Hartelijk dank hiervoor.

Ans

Ook al kun je zo goed voor jezelf opkomen als er een arbeidsgeschil is komt emotie om de hoek.
Op dat moment is steun met een nuchtere kijk op afstand meer dan welkom.
Mr van der Molen heeft mij die steun verleend, maatwerk, met kennis van zaken en op een manier waarbij ik me ondersteund voelde en ook zelf een inbreng kon leveren.
Daardoor bleef toch ook het gevoel, ik kan goed voor mezelf opkomen.

Hein