Werkwijze advocaat

De stap om naar een advocaat te gaan is voor veel mensen groot. Die drempel neemt Van der Molen Advocatuur graag voor u weg.
Voordat ik voor u aan de slag ga, bespreek ik namelijk eerst in een vrijblijvend kennismakingsgesprek de mogelijkheden om tot een oplossing te komen van uw probleem. Tevens geef ik u in dit vrijblijvende gesprek een duidelijke uitleg over de kosten die daaraan verbonden zullen zijn.
Voor zover dat mogelijk is, kunnen er vooraf prijsafspraken worden gemaakt voor de gehele behandeling van uw zaak. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Soms leent een zaak zich echter niet voor een behandeling op basis van een vooraf afgesproken prijs. In dat geval zal er op basis van een uurtarief worden gewerkt. Het uurtarief dat door Van der Molen Advocatuur wordt gehanteerd is een all-in uurtarief. U wordt dus niet achteraf nog eens geconfronteerd met extra kosten, zoals kantoorkosten. Wanneer  ik voor u op basis van een uurtarief werk, worden de gemaakte uren zorgvuldig voor u bijgehouden en duidelijk aan u gespecificeerd.
Bij Van der Molen Advocatuur staat het belang van de klant altijd voorop. Dat merkt u aan de kwaliteit van de dienstverlening, maar ook aan de prijs die u daarvoor betaalt.

  • Laagdrempelig

  • Vrijblijvend kennismaken

  • Deskundig en persoonlijk

  • Oplossingsgericht

Juridisch abonnement voor werkgevers

Om de drempel voor het vragen van een advies te verlagen en om eventuele juridische valkuilen in een vroegtijdig stadium te voorkomen en te erkennen, biedt Van der Molen Advocatuur aan werkgevers de mogelijkheid van een juridisch abonnement aan.
Dit abonnement biedt werkgevers de mogelijkheid om zonder extra kosten onbeperkt telefonisch eenvoudig juridisch advies te vragen.

Gefinancierde rechtsbijstand

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw vermogen, is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval krijgt u een deel van uw kosten voor rechtsbijstand door de overheid vergoed. U betaalt in dat geval alleen een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en wordt bepaald door de Raad voor rechtsbijstand. Ook op eventuele andere kosten zoals griffierechten en deurwaarderskosten kunt u in dat geval vaak een tegemoetkoming krijgen. Op deze wijze kan iedereen hulp van een advocaat krijgen voor het oplossen van zijn probleem.

Rechtsbijstand verzekering

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof een uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze van een verzekerde bij een rechtsbijstandverzekering. Kort gezegd heeft het Europese Hof toen bepaald, dat een verzekerde bij een rechtsbijstandverzekering bij elke gerechtelijke of administratieve procedure de keuze heeft om een jurist / advocaat van de rechtsbijstandverzekering in te schakelen dan wel om een externe deskundige in te schakelen.
Dit betekent dat ook wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft Van der Molen Advocatuur u kan bijstaan. Stemt dit vooraf wel goed af met uw rechtsbijstandverzekeraar.

Van der Molen Advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden, zodat geen derdengelden kunnen worden ontvangen.

Als advocaat richt ik mij op de regio Oss, Den Bosch, Nijmegen en Eindhoven