Advocaat arbeidsrecht Geffen

Als advocaat  arbeidsrecht in de regio Geffen richt ik mij op werkgevers en werknemers. Voor al hun vragen met betrekking tot het arbeidsrecht kunnen zij bij mij terecht. Vanuit mijn kantoor in Vinkel richt ik mij op de regio Geffen.

Wat omvat het arbeidsrecht

Voor al uw vragen met betrekking tot het arbeidsrecht kunt u bij mij terecht, maar wat wordt daar nu allemaal onder verstaan. Het arbeidsrecht kent een groot scala aan onderwerpen, waarbij niet alleen gedacht dient te worden aan het beëindigen van een arbeidsrelatie. Uiteraard kunt u bij mij terecht  indien een arbeidsrelatie beëindigd dient te worden wegens bijvoorbeeld een reorganisatie, disfunctioneren of wanneer de arbeidsrelatie om andere reden niet langer kan voortduren. Maar op het moment dat er een arbeidsrelatie wordt aangegaan is het al verstandig om na te gaan of de gemaakte afspraken juist zijn verwoord in de arbeidsovereenkomst. Voorts kunnen er zich gedurende de arbeidsrelatie allerlei veranderingen voortdoen, waardoor het noodzakelijk is dat daar op een juiste wijze mee wordt omgegaan. Gedacht kan worden aan een ziekte, wijziging van de arbeidsvoorwaarden of verandering van de geldende wet- en regelgeving.

In alle deze situaties is een deskundige en zorgvuldige aanpak van belang. Op die manier kunnen immers veel problemen op voorhand worden voorkomen.

Wat te doen

Wanneer de samenwerking tussen een werkgever en een werknemer niet helemaal meer soepel verloopt, zal de relatie onder druk komen te staan. In dat geval is er vaak onduidelijkheid over de vraag wat er wel en wat er juist niet gedaan dient te worden.

Ook bij dat soort situaties help ik u graag. In een eerste adviesgesprek kan vaak al veel opheldering worden gegeven en kunnen vaak al veel zorgen worden weggenomen.

Persoonlijke aandacht en deskundigheid

Weten wat er aan de hand is en weten welke belangen er meespelen is van groot belang om tot een goede oplossing te komen. Om die reden vind ik het dan ook belangrijk om een goed persoonlijk contact te hebben met mijn opdrachtgevers.

Voor werkgevers en werknemers

Als advocaat arbeidsrecht in de regio Geffen werk ik zowel voor werkgevers als werknemers. Doordat ik beide partijen bijsta, kan ik een goede inschatting maken van de belangen die over weer spelen. Die ervaring maakt het in de meeste gevallen makkelijker om tot een goede oplossing te komen.

Vrijblijvend adviesgesprek en juridisch abonnement

Veel problemen in een arbeidsrelatie kunnen eenvoudig worden voorkomen door tijdig deskundig advies te vragen. Om de drempel voor het vragen van advies zo laag mogelijk te maken, bied ik de mogelijkheid om kosteloos en geheel vrijblijvend een eerste adviesgesprek aan te vragen. In dit gesprek kan nader worden ingegaan op de feiten, maak ik een inschatting van uw juridisch positie en over de eventueel te nemen vervolgstappen.

Werkgevers kunnen daarnaast gebruik maken van een juridisch abonnement, Dit biedt de mogelijkheid om onbeperkt vragen te kunnen stellen over eenvoudige juridische zaken met betrekking tot praktische personeelsaangelegenheden tegen geringe kosten.

Contact

Heeft u een vraag over uw arbeidsrelatie of zou u graag advies willen over een vraag met betrekking tot het arbeidsrecht, aarzel dan niet om contact op te nemen. Ik help u graag. U kunt dit telefonisch doen op 073 699 0050 of door een email te sturen naar info@vandermolenadvocatuur.nl.

Als advocaat arbeidsrecht Geffen richt ik mij op de regio Oss, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Nijmegen

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel.: 073 699 0050

of stuur een email.

contactformulier

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.