Ondernemingsraden

De ondernemingsraad neemt een bijzondere positie in binnen het bedrijf. De ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers van de onderneming en behartigt in die hoedanigheid de belangen van de medewerkers van het bedrijf. Daarnaast dient de ondernemingsraad de ondernemer soms van advies te voorzien dan wel is de instemming van de ondernemingsraad vereist, voordat er een belangrijke besluit genomen kan worden.

Bij dergelijke besluiten dient onder meer gedacht te worden aan het ingrijpende besluit om een bedrijfsonderdeel te sluiten of in te krimpen of het doen van een belangrijke grote investering. Ook op het arbeidsrechtelijke vlak speelt de ondernemingsraad een belangrijke rol. Zo zal de ondernemingsraad betrokken worden bij het opstellen van een sociaal plan en heeft de ondernemingsraad een belangrijke rol bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden.

Het behartigen van deze soms tegenstrijdige belangen, zorgt ervoor dat de ondernemingsraad soms in een lastig pakket komt te zitten. Van der Molen Advocatuur kan zowel de ondernemingsraad als de ondernemer adviseren en bijstaan. Wij kunnen u bijstaan bij de vraag welke bevoegdheid de ondernemingsraad heeft (overleg,advies, of instemming). Advies geven, wanneer een voorgenomen besluit voorgelegd dient te worden aan de ondernemingsraad en wij kunnen sociale plannen beoordelen of voorgenomen besluiten beoordelen.

Advocaat ondernemingsraad

Heeft u als ondernemersraad vragen of hulp nodig bij vraagstukken, neem vrijblijvend contact op voor een eerste adviesgesprek. Ik sta u graag bij.