Ambtenarenrecht

In het ambtenarenrecht wordt de relatie tussen een overheidswerkgever en een ambtenaar geregeld. Hoewel de relatie tussen een ambtenaar en een overheidswerkgever te vergelijken is met de arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer, kent het ambtenarenrecht een ander juridisch kader. Een ambtenaar is werkzaam op basis van een aanstelling en niet op basis van een arbeidsovereenkomst, waardoor het arbeidsrecht niet van toepassing is. De arbeidsrelatie tussen een overheidswerkgever en een ambtenaar wordt met name geregeld in een sector specifieke rechtspositieregeling, die te vergelijken is met een CAO.

Kenmerkend voor het ambtenarenrecht is dat maatregelen die de rechtspositie van een ambtenaar raken, meestal zijn aan te merken als een besluit, waarop het bestuursrecht van toepassing is. Dit betekent dat dergelijke besluiten zorgvuldig tot stand dienen te komen en goed dienen te worden gemotiveerd. Wanneer een ambtenaar het met een dergelijk besluit niet eens is, is het van belang dat er tijdig bezwaar wordt gemaakt.

Advocaat ambtenarenrecht

Als advocaat ambtenarenrecht bied ik u graag de ondersteuning die u nodig heeft. U kunt mij bellen op 073 699 0050 of een email sturen naar info@vandermolenadvocatuur.nl