Overheidswerkgevers

Als overheidswerkgever heeft u ten aanzien van uw ambtenaren met een grote diversiteit aan onderwerpen te maken, die zich gedurende het verloop van een dienstverband kunnen voordoen. Denk daarbij aan verzuimbegeleiding, verbetertrajecten, functiewaarderingen en – beschrijvingen en de veranderingen in de geldende wetgeving. Ook kan de situatie zich voordoen dat u de aanstelling van uw ambtenaar wenst te beëindigen. Wegens bijvoorbeeld een reorganisatie, disfunctioneren of als gevolg van een verstoorde arbeidsrelatie. Als overheidswerkgever dient u met al deze wijzigingen rekening te houden en daar op een zorgvuldige wijze mee om te gaan. Doet een overheidswerkgever dat niet dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben en forse kosten met zich meebrengen.
Om de drempel voor het vragen van advies zo laag mogelijk te houden bied ik overheidswerkgevers de mogelijkheid van een juridisch abonnement. Op die manier kan tegen zeer geringe kosten onbeperkt telefonisch advies worden gevraagd over alle praktische personeelsaangelegenheden die zich voordoen. Daarnaast bied ik overheidswerkgevers een vrijblijvend en kosteloos eerste adviesgesprek aan.
Het oplossen van problemen is mijn vak. Maar minstens zoveel voldoening haal ik uit het voorkomen van problemen. Problemen kunnen in veel gevallen worden voorkomen door de juiste dingen te doen als er nog geen probleem is. Graag help ik daarbij.

Bent u overheidswerkgever dan zijn op de arbeidsverhoudingen met uw medewerkers bijzondere regels van toepassing. Deze bijzondere regels gelden bij de aanstelling en het ontslag van uw medewerkers, maar onder meer ook wanneer u uw medewerkers gaat beoordelen of wanneer u bijvoorbeeld een disciplinaire maatregel wil opleggen.

Advocaat overheidswerkgevers

Van der Molen Advocatuur kan u adviseren over de rechtspositionele maatregelen die u wenst te nemen. Wij kunnen u ook ondersteunen bij het opstellen van (voorgenomen) besluiten en indien nodig kunnen wij u vertegenwoordigen in procedures.

Van der Molen Advocatuur staat voor:

√ Deskundig & persoonlijk
√ Integer
√ Gedreven
√ Laagdrempelig
√ Flexibel
√ Juridisch abonnement
√ Vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek