Werkgever

Advocaat voor werkgevers

Als werkgever heeft u ten aanzien van uw personeel met een grote diversiteit aan onderwerpen te maken. Het begint ermee dat bij een indiensttreding de intenties van beide partijen op een juiste wijze dienen te worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Gedurende het verloop van een arbeidsrelatie kunnen er zich vervolgens allerlei wijzigingen dan wel situaties voordoen waar een werkgever op in dient te spelen. Denk daarbij aan verzuimbegeleiding, verbetertrajecten en veranderingen in de geldende wetgeving. Ook kan de situatie zich voordoen dat een werkgever de arbeidsrelatie met een werknemer wil beëindigen. Wegens bijvoorbeeld een reorganisatie, disfunctioneren of als gevolg van een verstoorde arbeidsrelatie. Verder dient een werkgever rekening te houden met de rol van een ondernemingsraad ten aanzien van de arbeidsrelaties.
Kortom een werkgever dient met veel dingen rekening te houden. Doet hij dat niet dan wel niet tijdig, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben en forse kosten met zich meebrengen.
Om de drempel voor het vragen van advies zo laag mogelijk te houden bied ik werkgevers de mogelijkheid van een juridisch abonnement. Op die manier kan tegen zeer geringe kosten onbeperkt telefonisch advies worden gevraagd over alle praktische personeelsaangelegenheden die zich voordoen. Daarnaast bied ik werkgevers een vrijblijvend en kosteloos eerste adviesgesprek aan.
Het oplossen van problemen is mijn vak. Maar minstens zoveel voldoening haal ik uit het voorkomen van problemen. Problemen kunnen in veel gevallen worden voorkomen door de juiste dingen te doen als er nog geen probleem is. Graag help ik daarbij.

Van der Molen Advocatuur staat voor:
√ Deskundig & persoonlijk
√ Gedreven
√ Laagdrempelig
√ Flexibel
√ Juridisch abonnement
√ Vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek