Sociaal zekerheidsrecht

Advocaat sociaal zekerheidsrecht

Het sociale zekerheidsrecht is een verzamelnaam voor het stelsel van wetten en regelgeving, dat financiële waarborgen biedt in het geval van onder meer ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. Het sociale zekerheidsrecht is een complex stelsel, dat steeds meer verweven is geraakt met het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Doordat het sociale zekerheidsrecht rechten en plichten bevat voor zowel de werkgever als de werknemer, is het van belang dat u zich van deze rechten en plichten bewust bent. De gevolgen kunnen namelijk verstrekkend zijn.

Zo is kennis van het sociale zekerheidsrecht essentieel in het geval dat sprake is van een arbeidsongeschikte medewerker. Maar ook in het geval van ontslag is kennis van het sociale zekerheidsrecht absoluut noodzakelijk. Gemaakte afspraken kunnen zo maar effect hebben op de hoogte van de uitkering en het uit dienst treden van een zieke medewerker kan aanmerkelijke financiële gevolgen hebben voor de werkgever.

Bent u benieuwd of ik u kan helpen. Belt u mij gerust op of stuurt u een email naar info@vandermolenadvocatuur.nl

Vragen sociaal zekerheidsrecht?

Als advocaat sociaal zekerheidsrecht bied ik u graag die ondersteuning die u nodig heeft. U kunt mij bellen op  073 699 0050 of een email sturen naar info@vandermolenadvocatuur.nl