Ontslag van een ambtenaar

Wanneer een overheidswerkgever ontslag wil verlenen aan een ambtenaar kan dit niet zomaar. Om tot de beëindiging van een aanstelling te komen is een overheidswerkgever gebonden aan ontslaggronden. Deze ontslaggronden zijn opgenomen in de rechtspositie die op de betrokken ambtenaar van toepassing is. Het ambtenarenrecht kent namelijk een gesloten ontslagstelsel. Dat wil zeggen dat er alleen ontslag kan worden verleend op de gronden die in de rechtspositie zijn opgenomen. In het algemeen beperkt dit een overheidswerkgever overigens niet in zijn mogelijkheid om tot een ontslag te komen. In de rechtspositie zijn zoveel verschillende ontslaggronden opgenomen, dat er voor de meeste gevallen wel een ontslaggrond beschreven is, die op betrokken situatie van toepassing is.

Ontslaggronden

De meest gangbare gronden van ontslag zijn de navolgende:

  • Ontslag op eigen verzoek;
  • Ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • Ontslag wegens een reorganisatie
  • Ontslag wegens gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid;
  • Ontslag wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid anders dan door ziekte;
  • Ontslag als disciplinaire straf
  • Ontslag op overige gronden

Wanneer een overheidswerkgever daadwerkelijk tot het ontslag van een ambtenaar wenst te komen, zal aan de voorwaarden voldaan dienen te worden, die aan de betreffende ontslaggrond zijn gesteld.

Ontslagprocedure

Doordat een ambtenaar werkzaam is op basis van een aanstelling en niet op basis van een arbeidsovereenkomst, is de ontslagprocedure van een ambtenaar anders dan die van een werknemer. Beslissingen die de rechtspositie van een ambtenaar raken, zoals onder meer ontslag, zijn besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op deze besluiten is het bestuurlijksprocesrecht van toepassing.

Dit betekent dat wanneer een overheidswerkgever een ambtenaar wil ontslaan de ambtenaar eerst in de gelegenheid dient te worden gesteld om zijn zienswijze te geven op het voorgenomen ontslag. Rekening houdende met de door de ambtenaar naar voren gebrachte overwegingen kan een overheidswerkgever daarna pas daadwerkelijk besluiten tot ontslag over te gaan.

Bent u het niet eens met uw ontslag

Wanneer een ambtenaar het niet eens is met zijn ontslag kan hij daartegen bezwaar maken. Dit dient wel tijdig te gebeuren, omdat het besluit anders komt vast te staan.

Bent u het als ambtenaar niet een met uw ontslag. Heeft u vragen over uw rechtspositie? Als advocaat ambtenarenrecht help ik u graag. U kunt mij telefonisch bereiken op 073 699 00 50 of per email op info@vandermolenadvocatuur.nl.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen

Uw advocaat ambtenarenrecht

Tel. 073 699 00 50

of stuur een email

Stel uw vraag

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.