Passende arbeid tijdens ziekte

Op het moment dat een medewerker ziek of arbeidsongeschikt is, kan hij zijn eigen werkzaamheden, de bedongen arbeid, niet of niet volledig verrichten. Gedurende een periode van 104 weken behoudt de medewerker in dat geval aanspraak op doorbetaling van loon. Op de werkgever rust naast de plicht om het loon door te betalen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de medewerker in staat wordt gesteld om zijn eigen dan wel passend werk te verrichten.

Wanneer een medewerker gedurende de eerste periode van 104 weken ziekte niet langer in staat is om de passende werkzaamheden te verrichten is er niet zoveel aan de hand. De loondoorbetalingsplicht loopt in dat geval gewoon door.

Wanneer de periode van 104 weken reeds is verstreken en de medewerker wordt opnieuw ziek voor het passende werk dat op dat moment wordt verricht, wil er nog wel eens discussie ontstaan of er opnieuw een loondoorbetalingsplicht is ontstaan. De vraag die dan beantwoord dient te worden is of de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden.

Wanneer wordt passende arbeid de bedongen arbeid

Om de passende arbeid in de bedongen arbeid te laten veranderen is in beginsel een wijziging van de arbeidsovereenkomst nodig. Een dergelijke wijziging kan daadwerkelijk zijn overeengekomen, maar kan ook tot stand zijn gekomen indien een medewerker er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de passende arbeid de nieuwe bedongen arbeid is geworden.

Of sprake is van een gerechtvaardigd vertrouwen zal beoordeeld dienen te worden aan de hand van de omstandigheden van het geval. Een belangrijke rol bij het beantwoorden van de vraag of sprake is van een gerechtvaardigd vertrouwen is hoe lang de passende werkzaamheden al worden verricht. Of duidelijk is wat de aard van de werkzaamheden zijn en wat de omvang daarvan is. Verder kan van belang zijn de vraag of sprake is van een medische eindsituatie of er omscholing heeft plaatsgevonden en of er een loonwaarde is toegekend aan de passende werkzaamheden.

Gevolgen

In het geval dat de passende werkzaamheden die door een medewerker worden verricht de bedongen werkzaamheden zijn geworden, heeft dit tot gevolg, dat bij een nieuwe ziekmelding er opnieuw een loondoorbetalingsplicht van 104 weken ontstaat.

Om te voorkomen dat de passende arbeid de (nieuwe) bedongen werkzaamheden worden is het van belang dat voortdurend aan de medewerker duidelijk wordt gemaakt dat de passende werkzaamheden in het kader van de re-integratie worden verricht en dat de re-integratie gericht is op een terugkeer in de eigen functie.

Vraagt u zich af of de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden of heeft u andere vragen met betrekking tot uw arbeidsongeschiktheid, neem dan gerust contact op. Dit kan telefonisch op 073 699 0050 of per email via info@vandermolenadvocatuur.nl. Ook voor andere vragen met betrekking tot uw arbeidsrelatie kunt u bij Van der Molen advocatuur terecht.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50

Stel uw vraag

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.