Proeftijd arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kan door een werkgever zijn opgenomen dat er een proeftijd van toepassing is op de arbeidsrelatie. Een proeftijd biedt zowel de werkgever als u de mogelijkheid om te bezien of de aangegane arbeidsrelatie bevalt. Mocht daar geen sprake van zijn dan kan de arbeidsrelatie binnen de proeftijd alsnog eenvoudig worden beëindigd. Binnen die proeftijd kunnen zowel de werkgever als u de arbeidsovereenkomst namelijk zonder reden met onmiddellijke ingang beëindigen.

Een proeftijd beding kan echter niet in alle arbeidsovereenkomsten worden opgenomen. In de wet is bepaald wanneer een proeftijd kan worden overeengekomen en hoe lang een proeftijd mag duren. In alle gevallen dient de overeengekomen proeftijd even lang te zijn voor zowel de werkgever als voor de werknemer en dient de proeftijd schriftelijk overeengekomen te worden.

 Hoe lang mag mijn proeftijd zijn?

De duur waarvoor er een proeftijd overeengekomen kan worden is afhankelijk van de aard van uw arbeidsovereenkomst.

Heeft u een arbeidsovereenkomst van zes maanden of minder, dan mag er geen proeftijd in uw arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal zes maanden maar korter dan 24 maanden, dan mag uw proeftijd één maand bedragen.

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die niet eindigen op een vooraf bepaalde datum, maar die zijn aangegaan voor de duur van een project of ter tijdelijke vervanging van een werknemer, mag een proeftijd  van één maand worden opgenomen.

De proeftijd kan twee maanden bedrag, wanneer de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 24 maanden of langer.

Van de bovengenoemde periodes kan bij CAO worden afgeweken. Het is daarom raadzaam om altijd de van toepassing zijnde CAO te raadplegen of er een andere proeftijd op uw arbeidsovereenkomst van toepassing mag worden verklaard.

Wat gebeurt er als er geen geldige proeftijd in mijn arbeidsovereenkomst is opgenomen?

In het geval dat de overeengekomen proeftijd in uw arbeidsovereenkomst in strijd is met de wettelijke regels dan wel in strijd is met de van toepassing zijnde CAO is het proeftijdbeding niet geldig.  Uw werkgever kan u dan niet zomaar ontslaan. In dat geval zal uw werkgever aan de wettelijke regels dienen te voldoen, die gelden voor een ‘normaal’ ontslag.

Wanneer u uitgezocht wilt hebben of uw werkgever onjuist heeft gehandeld jegens u, dan help ik u daar graag bij. Aarzel in dat geval niet om telefonisch contact met mij op te nemen op 073 699 00 50 of een email te sturen naar info@vandermolenadvocatuur.nl.

Kan ik ontslagen worden tijdens mijn proeftijd?

Tijdens uw proeftijd kan uw werkgever u met onmiddellijke ingang ontslaan. Uw werkgever hoeft in dat geval geen opzegtermijn en opzegverbod in acht te nemen. Ook hoeft uw werkgever geen reden voor het ontslag op te geven, tenzij u uw werkgever verzoekt om de reden op te geven. Belangrijk is in dit geval wel dat het overeengekomen proeftijdbeding geldig is.

Kan ik zelf ontslag nemen tijdens mijn proeftijd?

Een proeftijdbeding geeft niet alleen uw werkgever het recht om de arbeidsovereenkomst per direct te kunnen beëindigen, ook u kunt de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd direct beëindigen.

Let wel, in het geval dat u zelf ontslag neemt tijdens uw proeftijd kunt u geen aanspraak maken op een WW-uitkering.

Wat gebeurt er als ik ziek word tijdens mijn proeftijd?

Op het moment dat u ziek wordt tijdens uw proeftijd, wordt uw proeftijd niet verlengd met uw ziekteperiode. Vanaf het moment dat u ziek wordt dient u aan de verzuimregels van uw werkgever te voldoen. In het geval dat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst tijdens uw proeftijd beëindigt kunt u mogelijk aanspraak maken op een Ziektewetuitkering.

Krijg ik een WW-uitkering bij een ontslag in mijn proeftijd?

Wanneer u tijdens uw proeftijd ontslagen wordt kunt u, afhankelijk van de reden van uw ontslag, aanspraak maken op een WW-uitkering. De reden van uw ontslag is in dat geval van belang. Het ontslag mag namelijk niet aan u te wijten zijn. Het is daarom van belang dat u aan uw werkgever verzoekt om schriftelijk de reden van uw ontslag aan u te bevestigen.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50

Of stuur een email.

Stel uw vraag

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.