Wat zijn je rechten als werknemer bij een arbeidsconflict?

Wil je werkgever je functie wijzigen? Verloopt de samenwerking met een collega niet soepel? Als werknemer heb je meer rechten dan je denkt in geval van een dreigend arbeidsconflict. Als advocaat arbeidsrecht Oss help ik u graag.

Wat is een arbeidsconflict?

Waar mensen met elkaar samenwerken, kan het zomaar gebeuren dat er een geschil ontstaat. Dit betekent niet dat er dan ook meteen daadwerkelijk sprake is van een arbeidsconflict. Of daar sprake van is zal mede afhangen van de reden waarom er sprake is van een geschil en of het geschil invloed heeft op de verdere samenwerking. Pas wanneer een geschil de samenwerking beïnvloed en niet eenvoudig is op te lossen zal er in veel gevallen sprake zijn van een arbeidsconflict.

Waar wordt een arbeidsconflict door veroorzaakt?

De reden waardoor een arbeidsconflict ontstaat kan allerlei oorzaken hebben. Zo kan een conflict veroorzaakt worden, doordat twee medewerkers een geschil hebben met elkaar. Het kan ook zijn dat het conflict wordt veroorzaakt in de relatie tussen een medewerker en zijn (direct) leidinggevende.

Dit kan onder andere komen doordat:

  • er wijziging plaatsvindt in de functie of;
  • er een wijziging in de arbeidsvoorwaarden plaatsvindt;
  • er een geschil is over de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, of
  • dat er sprake is van een (dreigend) ontslag;

Wat te doen bij een arbeidsconflict

Op het moment dat er sprake is van een (dreigend) arbeidsconflict zal allereerst gekeken moeten worden of het mogelijk is om het conflict op te lossen. Indien het conflict wordt veroorzaakt doordat twee medewerkers een geschil met elkaar hebben, zal geprobeerd dienen te worden om de oorzaak van het conflict te achterhalen en om daar een oplossing voor te zoeken.

Wordt het conflict veroorzaakt, doordat er een kink is gekomen in de relatie tussen de leidinggevende en de medewerker zal uiteraard ook geprobeerd dienen te worden om in overleg tot een oplossing te komen. Al zal dit vaak lastiger zijn.

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een arbeidsconflict?

Indien het conflict al zo erg is geëscaleerd, dat het niet meer mogelijk is om in overleg de zaak op te lossen, kunnen de spanningen hoog oplopen. Het is daarom raadzaam om bij een (dreigend) arbeidsconflict tijdig juridisch advies in te winnen, zodat u weet wat u wel en niet moet doen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Als advocaat arbeidsrecht in de regio Oss, help ik u graag op het moment dat er een arbeidsconflict dreigt te staan. In een vrijblijvend eerste adviesgesprek, bespreek ik graag persoonlijk met u wat uw rechten en plichten zijn. Neem dus gerust contact met mij op. U kunt mij bellen op 073 699 0050 of een email sturen naar info@vandermolenadvocatuur.nl

Als advocaat arbeidsrecht Oss richt ik mij op de regio van Oss, Den Bosch. Nijmegen, Eindhoven en Tilburg.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,
uw advocaat arbeidsrecht

Tel: 073 – 6990050

Of stuur een email.

Stuur een email

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.