Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding is vergelijkbaar met een concurrentiebeding. Ook dit is een beding in uw arbeidsovereenkomst, dat van invloed is op de werkzaamheden die u kunt gaan verrichten nadat u uit dienst bent getreden bij uw werkgever. In een relatiebeding wordt bepaald dat u niet mag gaan werken voor relaties van uw huidige werkgever of dat u als zelfstandige werkzaamheden mag gaan verrichten voor relaties van uw huidige werkgever.

Welke voorwaarden gelden er voor een relatiebeding?

De voorwaarden waaraan een relatiebeding dient te voldoen zijn dezelfde voorwaarden die gelden voor een concurrentiebeding. Ook een relatiebeding dient schriftelijk overeen te worden gekomen met een meerderjarige werknemer, waarbij er in beginsel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet worden aangegaan. Vaak wordt een relatiebeding samen met een concurrentiebeding aangegaan in een arbeidsovereenkomst.

Zie ook veel gestelde vragen over het concurrentiebeding.

Welke relaties vallen onder een relatiebeding?

Wanneer er een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst is opgenomen, ontstaat er nog wel eens onduidelijkheid over de vraag welke relaties onder het relatiebeding vallen. Sommige bedrijven zijn zo groot en hebben als gevolg daarvan een zeer groot aantal relaties. In een dergelijk geval zou het voor een werknemer bijna onmogelijk worden om nog ergens anders werkzaamheden te gaan verrichten.  Het is in zo’n geval redelijk dat het relatie beding beperkt wordt tot de belangrijkste relaties van uw werkgever.

In veel gevallen is aan het relatiebeding een lijst toegevoegd, waarin de relaties zijn opgenomen die onder de reikwijdte van het relatiebeding vallen. Mocht een dergelijke lijst niet aan het beding zijn toegevoegd, dan kunt u een dergelijke lijst bij uw huidige werkgever opvragen. Weigert uw werkgever u een dergelijke lijst te geven, dan zal uw werkgever u niet snel aan uw relatiebeding kunnen houden.

Heeft u uw relatiebeding geschonden?

In het geval dat u uw relatiebeding hebt geschonden dan is het mogelijk dat uw werkgever een schadevergoeding van u kan vorderen. In de meeste gevallen is in het relatiebeding bepaald, welke boete u verschuldigd bent, wanneer u het relatiebeding schendt. Een rechter kan deze boete eventueel matigen, indien de opgenomen boete onevenredig hoog is.

Heeft u uw relatiebeding overtreden? Of heeft u vragen over uw relatiebeding? Neem dan gerust contact met mij op. Als advocaat arbeidsrecht help ik u graag. Dit kan telefonisch op 073 699 00 50 of per email op info@vandermolenadvocatuur.nl.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50

Of stuur een email.

Stel uw vraag

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.