Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn er?

Een arbeidsovereenkomst bevat de belangrijkste afspraken tussen een werkgever en een werknemer. Zo zal in de arbeidsovereenkomst onder meer bepaald worden voor welke periode een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Een arbeidsovereenkomst kan immers worden aangegaan voor een onbepaalde of voor bepaalde tijd.

Wanneer heb ik een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

In het geval dat vooraf niet is bepaald voor welke periode een arbeidsrelatie wordt aangegaan, is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de overeenkomst is dan niet bepaald wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt.

Kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden beëindigd?

Wanneer er geen einddatum is afgesproken betekent dit niet dat de arbeidsovereenkomst niet kan worden beëindigd. Als werknemer, kunt u de arbeidsovereenkomst altijd opzeggen. Welke opzegtermijn voor u van toepassing is, is meestal in uw arbeidsovereenkomst bepaald. Mocht er geen opzegtermijn in uw arbeidsovereenkomst zijn opgenomen, dan geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand.

Ook uw werkgever kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen. In dat geval zal uw werkgever wel de geldende wettelijke bepalingen in acht moeten nemen voor het opzeggen dan wel beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Wat is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Is de afspraak gemaakt dat er een arbeidsrelatie wordt aangegaan voor een bepaalde periode, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In de arbeidsovereenkomst is dan bepaald wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Dit kan zijn op een bepaalde datum of op het moment dat een specifieke klus is afgerond.

Wanneer eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, wanneer de overeengekomen periode is verstreken. In het geval dat er voor is gekozen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan voor een bepaalde tijd, eindigt de arbeidsovereenkomst op de overeengekomen datum.

Is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor een specifieke klus of project, dan eindigt de arbeidsovereenkomst op het moment dat de overeengekomen klus is afgerond.

Op het moment dat de overeengekomen periode is verstreken, eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Ook wanneer uw werkgever zich niet houdt aan zijn aanzegplicht. Lees meer over de aanzegplicht.

Wat staat er in uw arbeidsovereenkomst? Heeft u vragen over uw arbeidsovereenkomst, als advocaat arbeidsrecht help ik u graag. U kunt mij telefonisch bereiken op 073 699 00 50 of per email op info@vandermolenadvocatuur.nl.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50

Of stuur een email.

Stel uw vraag

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.