Wat u moet weten over een vaststellingsovereenkomst

Op het moment dat een werkgever de arbeidsrelatie met een van zijn medewerkers wenst te beëindigen, gebeurt dat vaak doordat aan de medewerker een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd, wordt aangeboden. Los van de vraag of u het eens bent met het feit dat uw werkgever u wil ontslaan, is het van belang dat u deze overeenkomst niet zomaar voor akkoord ondertekent.

De inhoud van een vaststellingsovereenkomst kan namelijk gevolgen hebben voor een eventueel aan te vragen WW-uitkering. Zo kan het zijn dat er niet aansluitend aan de beëindiging van het dienstverband een WW-uitkering kan worden aangevraagd of kan er sprake zijn van een benadelingshandeling waardoor er geen aanspraak op een WW-uitkering mogelijk is. Dit maakt dat het bij het sluiten van een dergelijke overeenkomst van belang is om goed naar alle (persoonlijke) omstandigheden te kijken voordat u instemt met een beëindigingsregeling.

De inhoud van deze overeenkomst kan per situatie anders zijn, maar dat neemt niet weg dat er wel een aantal vaste bepalingen in een vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen.

Einddatum arbeidsovereenkomst

Zo zal er in de vaststellingsovereenkomst worden bepaald met ingang van welke datum de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd. Bij het bepalen van deze datum is het van belang dat rekening wordt gehouden met de fictieve opzegtermijn. Wanneer geen rekening is gehouden met de geldende opzegtermijn zal er door het UWV namelijk een wachttijd worden gehanteerd, waardoor  niet direct aansluitend aan de beëindiging van het dienstverband aanspraak op een WW-uitkering kan worden gemaakt.

Ontslagvergoeding

De hoogte van de ontslagvergoeding, ook wel beëindigingsvergoeding genoemd, is vaak het onderdeel waar het om draait in het geval dat partijen tot een vaststellingsovereenkomst wensen te komen. De hoogte van de beëindigingsvergoeding zal in de meeste gevallen worden gebaseerd op de transitievergoeding. Afhankelijk van de omstandigheden wordt in de onderhandelingen ook nog vaak gebruik gemaakt van de kantonrechtersformule om tot een bepaling van de hoogte van de beëindigingsvergoeding te komen. Daarnaast gebeurt het vaak dat er geen dan wel een lagere beëindigingsvergoeding wordt overeengekomen, maar waarbij er een latere datum wordt overeengekomen waarop de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk eindigt.

Eindafrekening

Op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd dient er altijd een eindafrekening te worden opgemaakt. Zo zal er een afrekening gemaakt dienen te worden voor het vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering. Ook worden er in dat geval vaak afspraken gemaakt over het al dan niet uitbetalen van de resterende vakantiedagen.

Vrijstelling van werk

Wanneer de afspraak wordt gemaakt dat resterende vakantiedagen niet worden uitbetaald, is dit vaak het gevolg van de afspraak dat er een vrijstelling van werk wordt overeengekomen. In dat geval hoeft de betrokken werknemer geen werkzaamheden meer te verrichten voor de werkgever, maar behoud hij wel gewoon aanspraak op de doorbetaling van het loon. Het voordeel van een vrijstelling van werk is dat een medewerker zich op die manier volledig kan richten op het vinden van een andere baan en dit vanuit een werkende situatie kan doen.

Concurrentiebeding / relatiebeding

Om het zoeken naar een andere baan makkelijker te maken, worden er soms nadere afspraken gemaakt over het in de arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding en of relatiebeding. Zo kan worden afgesproken dat de bedingen niet van toepassing zijn of wordt de reikwijdte van de bedingen beperkt.

Geheimhouding

Over de inhoud van de afspraken die in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt wordt vaak een geheimhoudingsverklaring overeengekomen. Daarnaast wordt het vaak niet wenselijk bevonden dat er met derden wordt gesproken over de reden waarom er tot een beëindigingsovereenkomst is gekomen. Deze afspraken worden vastgelegd in de geheimhoudingsbepaling.

Inleveren bedrijfseigendommen

In de vaststellingsovereenkomst wordt verder vaak bepaald wanneer en waar de bedrijfseigendommen ingeleverd dienen te worden. Hierbij kan gedacht worden aan toegangspassen en of sleutels, een bedrijfsvoertuig of lease auto en een laptop.

Getuigschrift / referenties

Aangezien het niet ongebruikelijk is dat eventuele toekomstige werkgevers navraag doen bij vorige werkgevers is het raadzaam om in de vaststellingsovereenkomst op te laten nemen dat er een positief getuigschrift en positieve referenties zullen worden afgegeven.

Finale kwijting

In vrijwel alle gevallen bevat een vaststellingsovereenkomst aan het slot een bepaling waarin wordt overeengekomen dat de afspraken tegen finale kwijting zijn gemaakt. Met een dergelijke bepaling spreken partijen over een weer af dat zij niets anders meer van elkaar te vorderen hebben, behalve die afspraken die in de overeenkomst zijn opgenomen. Het is daarom van belang om vooraf goed na te gaan of er geen overige zaken meer lopen met uw werkgever, waarover geen afspraken zijn gemaakt in de vaststellingsovereenkomst.

Mocht u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever hebben ontvangen, laat deze overeenkomst dan altijd vooraf nakijken. Het is immers van belang dat goed is gekeken naar uw persoonlijke situatie en omstandigheden, zodat u geen eventuele aanspraken op bijvoorbeeld een WW-uitkering verspeelt.

Van der Molen advocatuur is advocaat arbeidsrecht en helpt u daar graag bij. Neem voor een vrijblijvend advies gerust contact met mij op dat kan telefonisch op 073 699 00 50 of per email op info@vandermolenadvocatuur.nl. Ik help u graag.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,
uw advocaat arbeidsrecht.

Tel: 073 – 6990050

Of stuur een email.

Mail ons

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.