Aanzegplicht

De betekenis is:

Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient door zijn werkgever tijdig te worden geïnformeerd over het al dan niet verlengen van zijn dienstverband. Één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst dient een werkgever aan de werknemer schriftelijk aan te geven of zijn arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voorgezet en onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Wordt er te laat aangezegd, dan is de werkgever een vergoeding verschuldigd aan de werknemer.

Lees hier wat u kunt doen als uw werkgever zich niet aan de aanzegplicht houdt.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50