Wat is de bedongen arbeid

Onder de bedongen arbeid wordt verstaan de werkzaamheden die een werknemer op basis van zijn arbeidsovereenkomst dient te verrichten. In veel gevallen zal in de arbeidsovereenkomst of in de bijbehorende functieomschrijving nader zijn bepaald, welke werkzaamheden daaronder dienen te worden begrepen. Wanneer dit niet duidelijk is vastgelegd zal gekeken dienen te worden naar de feitelijke situatie om te bepalen welke werkzaamheden gewoonlijk door de werknemer worden verricht en als de bedongen arbeid aangemerkt dienen te worden.

Lees meer hierover in ‘Wanneer wordt de passende arbeid de bedongen arbeid?

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50