Beoordelingsgesprek

Een beoordelingsgesprek is vaak een voornamelijk eenzijdig gesprek tussen een werkgever en een werknemer. In dat gesprek wordt er door de werkgever vooral teruggekeken op het functioneren van de werknemer in het afgelopen jaar. De werkgever geeft in dit gesprek zijn oordeel over de wijze waarop de werknemer zijn werk heeft verricht. Deze gesprekken worden vaak aan de hand van een vast formulier gevoerd, waarin de beoordelingscriteria zijn opgenomen.

Lees meer hierover in ‘Heeft u uw beoordelingsgesprek al gehad?’

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50