Advocaat - Marieke van der Molen

Heeft u uw beoordelingsgesprek al gehad?

Aan het begin van het nieuwe jaar houden veel werkgevers een beoordelingsgesprek met hun werknemers. Een beoordelingsgesprek wordt vaak verward met een functioneringsgesprek, wat echter een heel ander soort gesprek is. Ook de gevolgen die aan de beide gesprekken kunnen worden verbonden zijn heel anders.

Wat is een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek is een gelijkwaardig gesprek, waarin zowel de werkgever als de werknemer openhartig met elkaar kunnen spreken over allerlei zaken die hen bezig houden. Bijvoorbeeld over zaken die er spelen in de uitvoering van het werk, maar ook de wens tot het volgen van een opleiding. Het gesprek is op de toekomst gericht, waarbij er vaak afspraken worden gemaakt over de doelen die er dat jaar gehaald dienen te worden.

Wat is het verschil?

Een beoordelingsgesprek is vaak een veel eenzijdiger gesprek. In dat gesprek wordt er door de werkgever vooral teruggekeken op het afgelopen jaar. De werkgever geeft in dit gesprek zijn oordeel over de wijze waarop de werknemer zijn werk heeft verricht. Vaak worden de gesprekken gevoerd aan de hand van een vast formulier, waarin de beoordelingscriteria zijn opgenomen.

Gevolgen van een negatieve beoordeling

Een beoordelingsgesprek kan consequenties hebben voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een vast dienstverband of voor de beloning. Het is daarom belangrijk dat een werknemer vooraf weet op welke aspecten hij beoordeeld gaat worden. Vaak worden deze afspraken gemaakt in het eerder gevoerde functioneringsgesprek.

Wanneer een werkgever niet tevreden is over de wijze waarop de werknemer zijn werk verricht leidt dat  tot een negatieve beoordeling. Belangrijk is in dat geval dat aan de hand van concrete voorbeelden aan de werknemer wordt uitgelegd waarom de werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd, zodat de werknemer weet aan welke punten gewerkt moet worden.

Als de werknemer het niet eens is met het negatieve oordeel, dan is het belangrijk om met argumenten aan de werkgever toe te lichten waarom hij het niet eens is met zijn beoordeling. Meerdere negatieve beoordelingen kunnen uiteindelijk immers tot ontslag leiden.

Nader advies

Heeft u vragen over uw beoordelings- of functioneringsgesprek?  Neem dan gerust contact met mij op. Als advocaat arbeidsrecht help ik u graag. u kunt mij telefonisch bereiken op 073 699 0050 of per email op info@vandermolenadvocatuur.nl. Ook andere vragen met betrekking tot je arbeidsrelatie kunt u gerust aan mij stellen. Ik help u graag.