Deskundigenoordeel

Bij het UWV kan er een deskundigenoordeel worden aangevraagd wanneer een werkgever en een werknemer van mening verschillen over de mate van arbeidsongeschiktheid of de re-integratie van de betrokken medewerker.  Aan het UWV kan dan de vraag worden voorgelegd of het oordeel van de bedrijfsarts over de mate van arbeidsongeschiktheid juist is. In het kader van de re-integratie kunnen de vragen worden voorgelegd of het eigen werk kan worden gedaan, of het aangeboden werk passend is, dan wel of de re-integratie-inspanningen voldoende zijn. Een deskundigenoordeel kan er in veel gevallen voor zorgen dat de re-integratie daarna weer soepel kan worden voortgezet. Een deskundigenoordeel is echter slechts een advies, het is geen bindend oordeel.

Lees hier meer over het aanvragen van een deskundigenoordeel.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50