Passende arbeid bij ziekte

Op het moment dat u als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat bent om uw werkzaamheden te verrichten, zijn uw werkgever en u samen verplicht om er voor te zorgen dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Dit traject wordt ook wel het re-integratietraject genoemd. Welke voorwaarden aan dit traject zijn gesteld kunt u lezen in Wet verbetering poortwachter.

Doel van het reintegratietraject is dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt in u uw eigen werk dan wel in passend werk.

Wat is passend werk?

Om te bepalen welke werkzaamheden voor u als passend kunnen worden aangemerkt, zal uw werkgever advies vragen aan de bedrijfsarts. Samen zullen zij gaan kijken welke werkzaamheden u kunt verrichten daarbij rekening houdende met uw capaciteiten en beperkingen. Om te bepalen of werk passend is zal er steeds in elke individuele situatie gekeken moeten gaan worden, welke werkzaamheden redelijkerwijs van u kunnen worden gevraagd.

Zo kan passend werk betekenen dat u en deel van uw eigen werkzaamheden verricht. Maar het kan ook zijn dat u andere werkzaamheden binnen het bedrijf of bij een ander bedrijf zult gaan verrichten.

Ik kan niet terugkeren in mijn eigen functie 

Op het moment dat duidelijk wordt dat een terugkeer naar uw eigen functie (ook wel de bedongen arbeid genoemd) niet meer mogelijk zal blijken te zijn, zal uw werkgever zich breder moeten gaan oriënteren naar mogelijke functies voor u. Daarbij dient rekening te worden gehouden met uw arbeidsverleden, uw opleiding, uw gezondheidstoestand, uw afstand tot het werk, uw loon en met datgene waartoe u nog in staat bent. Daarbij zal geprobeerd worden om werkzaamheden te vinden die zo veel mogelijk aansluiten bij het functie niveau van uw oude functie. De aard van uw beperkingen kan echter tot gevolg hebben dat een terugkeer naar een functie van een gelijkwaardig niveau niet haalbaar is. In dat geval zult u zich flexibeler op dienen te stellen ten aanzien van de aan u geboden werkzaamheden.

Voorts geldt dat naarmate de arbeidsongeschiktheid langer voortduurt uw werkgever meer moeite zal dienen te doen om passend werk voor u te vinden. Vaak zal een werkgever in dat geval een re-integratiebureau inschakelen, dat u zal gaan begeleiden naar het vinden van passend werk.

Deskundigenoordeel

Hoewel de wet van uw werkgever en u verwacht dat u redelijk met elkaar omgaat bij het zoeken naar passend werk, kan het voorkomen dat u van mening verschilt over de vraag of het aangeboden werk als passend werk is aan te merken.

Indien u van mening bent dat de aan u opgedragen werkzaamheden niet passend zijn, heeft het uiteraard de voorkeur dat u daarover in gesprek treedt met uw werkgever. Mocht een dergelijk gesprek niet tot een oplossing leiden, dan is het raadzaam om bij het UWV een deskundigenoordeel aan te vragen om te laten beoordelen of de aan u opgedragen werkzaamheden als passend zijn aan te merken. Doet u dat namelijk niet en weigert u de opgedragen werkzaamheden uit te voeren, dan kan uw werkgever uw loondoorbetaling stoppen. Wanneer uit het oordeel van het UWV blijkt dat de aan u opgedragen werkzaamheden niet passend voor u zijn, zal uw werkgever u het niet uitbetaalde loon alsnog aan u uit dienen te betalen. Uw werkgever zal in dat geval verder moeten zoeken naar passend werk voor u.

Heeft u vragen over uw passende arbeid of heeft u andere vragen met betrekking tot uw re-integratietraject, neem dan gerust contact op. U kunt dit telefonisch doen op 073 699 00 50 of per email via info@vandermolenadvocatuur.nl. Ook voor andere vragen met betrekking tot uw arbeidsrelatie kunt u bij Van der Molen Advocatuur terecht. Wij helpen u graag.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50

Of stuur een email.

Stel uw vraag

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.