Eerstejaarsevaluatie

In de Wet verbetering poortwachter is bepaald dat het verloop van het re-integratietraject van een zieke werknemer regelmatig dient te worden geëvalueerd. Een vast moment waarop dit wettelijk dient te gebeuren is het moment dat een werknemer een jaar arbeidsongeschikt is. De re-integratie-inspanningen dienen dan te worden geëvalueerd. Leidend daarbij is de door de bedrijfsarts opnieuw vastgestelde belastbaarheid van de betrokken werknemer. Aan de hand van de bevindingen van de bedrijfsarts dienen de re-integratie-inspanningen te worden beoordeeld en de gestelde doelen eventueel te worden aangepast. Wanneer een werknemer nog niet herplaatst heeft kunnen worden zullen ook de herplaatsingsmogelijkheden buiten het bedrijf bekeken moeten gaan worden, de zogenoemde re-integratie tweede spoor.

Lees meer over de stappen die doorlopen dienen te worden tijdens een re-integratietraject wegens ziekte.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50