Plan van aanpak

De betekenis is:

Wanneer een werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn eigen werkzaamheden niet kan verrichten, dient er uiterlijk na zes weken een re-integratietraject opgestart te worden. Dit betekent dat er gekeken dient te worden welke mogelijkheden de betrokken werknemer nog heeft dan wel welke mogelijkheden op korte termijn zijn te realiseren. In samenspraak met de bedrijfsarts zal er een re-integratiedoel bepaald dienen te worden. De afspraken die een werkgever en een werknemer hebben gemaakt om het re-integratiedoel te gaan bereiken worden in een plan van aanpak vastgelegd. Uiterlijk in de achtste week waarin een werknemer arbeidsongeschikt is geworden dient een plan van aanpak te zijn opgesteld.

Lees verder hoe het re-integratietraject bij ziekte verloopt.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50