Wat is een verbetertraject?

In het geval dat een werkgever niet tevreden is over het functioneren van zijn werknemer zal dit vaak aan de werknemer worden medegedeeld in het beoordelingsgesprek. In dit gesprek zal de werkgever aan de werknemer aangeven ten aanzien van welke punten hij ontevreden is over het functioneren van de werknemer en waarom het functioneren van de werknemer dient te verbeteren. Wanneer het functioneren van de werknemer, nadat hij daarop is aangesproken, niet dan wel onvoldoende verbetert zal een werkgever een verbetertraject opstarten.

Reden van een verbetertraject

Een werkgever zal een verbetertraject in eerste instantie opstarten, omdat hij er bij gebaat is dat zijn werknemers goed functioneren. In veel gevallen is het dan ook zo, dat een werkgever al de nodige maatregelen heeft genomen om de werknemer te helpen om tot een verbetering van zijn functioneren te komen. Wanneer dan blijkt dat de gewenste verbetering uitblijft, zal een werkgever uiteindelijk een verbetertraject gaan opstarten.

Anderzijds is een werkgever in zo’n geval ook verplicht om een verbetertraject op te starten. Om tot een beëindiging van een dienstverband te kunnen komen wegens disfunctioneren, dient een werkgever in ieder geval te kunnen aantonen dat hij zijn werknemer tijdig heeft laten weten dat hij niet tevreden is over zijn functioneren en dient hij hem de gelegenheid te hebben geboden om tot een verbetering van zijn functioneren te komen.

Laatste mogelijkheid tot verbetering

Wanneer een werkgever een verbetertraject met een werknemer opstart, krijgt de werknemer (een laatste) mogelijkheid om alsnog zijn functioneren te verbeteren. Belangrijk is in dat geval wel dat de werkgever zo duidelijk mogelijk aan de werknemer aangeeft op welke punten zijn functioneren dient te verbeteren, maar de werknemer daar ook de nodigde hulp bij aanbiedt om tot de verbetering te komen. Verder is het van belang dat de werkgever en de werknemer wekelijks dan wel  om de twee weken samen het functioneren bespreken. In de meeste gevallen zal een verbetertraject drie tot zes maanden duren, waarna er een eindevaluatie plaats zal vinden om te beoordelen of de gestelde doelen zijn behaald.

Gevolgen

Wanneer na het doorlopen van het verbetertraject blijkt dat de werknemer er niet in is geslaagd om zijn functioneren te verbeteren, zal een werkgever de werknemer niet langer willen handhaven in zijn functie. Geprobeerd zal worden om in overleg naar een oplossing te zoeken voor de ontstane situatie. Gedacht zou kunnen worden aan herplaatsing in een andere functie, outplacement en in een uiterst geval ontslag.

Advies

Mocht u te maken krijgen met een verbetertraject, laat u dan op tijd goed informeren. De gevolgen die aan een verbetertraject zijn verbonden kunnen immers verstrekkend zijn. Wij helpen u graag.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50

Of stuur een email.

Contactformulier

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.