Moet ik instemmen met een re-integratietraject tweede spoor?

Bent u als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor langere tijd niet in staat om uw eigen werkzaamheden uit te voeren. Dan heeft u samen met uw werkgever een re-integratie plicht.  In eerste instantie zal in zo’n situatie onderzocht dienen te worden of uw eigen werkzaamheden passend zijn te maken of dat er ander werk beschikbaar is dat past bij uw belastbaarheid en mogelijkheden. Wanneer er geen re-integratie mogelijkheden bij de eigen werkgever zijn, ook wel re-integratie eerste spoor genoemd. Dient er gezocht te worden naar een re-integratie mogelijkheid buiten de eigen werkgever.

Wat is re-integratie tweede spoor?

Het zoeken naar re-integratiemogelijkheden buiten het bedrijf waar u werkt wordt re-integratie tweede spoor genoemd. Dit betekent dat er naar werk gezocht dient te gaan worden dat aansluit bij de mogelijkheden die u nog heeft. Dit wordt ook wel passend werk genoemd. Om te bepalen of er sprake is van passend werk wordt advies gevraagd aan de bedrijfsarts. Daarnaast wordt ook uw individuele situatie betrokken bij de beoordeling of er sprake is van passend werk. Zo wordt onder meer gekeken naar uw gezondheid, maar ook naar de aard van het werk dat u eerder heeft verricht en uw genoten opleidingen.

Wanneer wordt het tweede spoor ingezet?

Het re-integratietraject tweede spoor dient ingezet te worden op het moment dat duidelijk is worden dat er geen andere, passende werkzaamheden voor u aanwezig zijn bij uw eigen werkgever.  In sommige situaties is het al heel snel duidelijk dat er geen andere passende mogelijkheden bij de eigen werkgever zijn. Denk bijvoorbeeld aan een kleine werkgever of aan een bedrijf waar weinig verschillende functies zijn. In dat geval zal het re-integratietraject tweede spoor al snel worden ingezet. Daarnaast kan het zo zijn dat u er sprake is van een geleidelijk herstel of dat het herstel enige tijd in beslag neemt. In die situaties dient hoe dan ook na een jaar arbeidsongeschiktheid, na de eerstejaars evaluatie, het re-integratietraject tweede spoor te worden opgestart.

Is re-integratie tweede spoor verplicht?

Na een jaar arbeidsongeschiktheid is uw werkgever verplicht om het re-integratietraject tweede spoor op te starten, indien u op dat moment niet binnen het bedrijf bent gere-integreerd. U als werknemer bent in dat geval verplicht om aan het re-integratietraject tweede spoor mee te werken. Op basis van de Wet verbetering poortwachter bent u namelijk samen met uw werkgever verplicht om te gaan zoeken naar een re-integratie mogelijkheid voor u zelf. Wanneer u weigert om mee te werken aan uw re-integratie tweede spoor, loopt u het risico dat uw werkgever een sanctie aan u kan opleggen en dit kan zelfs een reden zijn voor het verlenen van ontslag. Wanneer er geen re-integratie mogelijkheden voor u binnen het bedrijf zijn, dient u dus samen met uw werkgever naar passende werk buiten uw werkgever te zoeken.

Heeft u vragen over uw re-integratie, neem dan gerust contact met mij op. U kunt dit telefonisch doen op 073 699 00 50 of per email op info@vandermolenadvocatuur.nl. Ook voor andere vragen met betrekking tot uw arbeidsrelatie kunt u bij mij terecht. Ik help u graag.

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel.: 073 699 00 50

of stuur een email.

Stel uw vraag

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.