Wat is passende arbeid?

Onder passende arbeid wordt verstaan alle werkzaamheden die in redelijkheid van een medewerker kan worden gevraagd, gelet op zijn krachten en bekwaamheden. Behalve wanneer om lichamelijke of geestelijke redenen dan wel om redenen van sociale aard van een medewerker niet kan worden gevergd dat de aangeboden werkzaamheden worden aanvaard.

Bij de beoordeling of aangeboden werkzaamheden als passend kunnen worden aangemerkt zal steeds naar de (persoonlijke) omstandigheden gekeken moeten worden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het arbeidsverleden, de opleiding, de gezondheidstoestand, de afstand tot het werk en het loon dat een medewerker verdient.

Lees meer hierover in:

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50