Re-integratie eerste spoor

Dit betekent:

Wanneer een medewerker door ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn eigen werkzaamheden niet meer kan uitvoeren, hebben werkgever en werknemer een re-integratieplicht. In eerste instantie zal dit binnen het bedrijf gebeuren. Samen zullen zij de mogelijkheden moeten gaan onderzoeken of het eigen werk van de betrokken medewerker passend is te maken dan wel of er ander passend werk voorhanden is binnen het bedrijf voor de betrokken werknemer.

Lees meer hierover in:

Advocaat - Marieke van der Molen

Bel Marieke van der Molen,

Uw advocaat arbeidsrecht

Tel. 073 699 00 50