Artikelen door Marieke van der Molen

Wat te doen na twee jaar ziekte?

Tijdens de eerste twee jaar ziekte Op het moment dat een medewerker ziek is zijn er veel regels waar zowel werkgever als medewerker aan gehouden zijn. Deze regels zijn opgenomen in de Wet verbetering poortwachter. Kort gezegd komt dit erop neer dat beide partijen zich in moeten spannen om ervoor te zorgen dat de zieke […]

Hoe flexibel is een oproepovereenkomst?

Hoe flexibel is een oproepovereenkomst? Veel werkgevers richten tegenwoordig hun personeelsbestand graag zo flexibel mogelijk. Het doel hiervan is om zo het aantal personeelsleden zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op het aantal opdrachten. Om deze zogenaamde flexibele schil te creëren wordt er gebruik gemaakt van uitzendkrachten en worden er met name arbeidsovereenkomsten voor […]

Wijzigingen rondom de Wet Minimum Loon

Wijzigingen rondom de Wet Minimum Loon Met ingang van 1 januari 2018 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden ten aanzien van het minimumloon. De hoogte van het minimumloon is geïndexeerd. Daarnaast zijn er nog een aantal andere belangrijke zaken gewijzigd. De regels voor extra gewerkte uren en ook de regels voor het werken op basis […]

Kunt u overstappen naar een concurrent?

Kunt u overstappen naar een concurrent? De economie trekt op dit moment weer aan en de werkloosheid daalt. Op dit moment verschijnen dan ook al de eerste berichten dat het in sommige branches steeds moeilijker wordt om geschikt en goed personeel te vinden. Deze krapte op de arbeidsmarkt biedt werknemers de mogelijkheid om nu toch […]

Wat u moet weten over uw vakantiedagen.

Voor de meeste mensen is het bijna zover. De vakantietijd komt er aan. De koffers kunnen worden gepakt en er is tijd voor ontspanning. Tegenwoordig is het hebben van vakantie een vanzelfsprekendheid en kunnen we het ons bijna niet meer voorstellen hoe het zou zijn om geen vakantie te hebben. Toch is het recht op […]

Geen dag gewerkt en toch twee jaar loon door betalen.

Op het moment dat een werknemer als gevolg van ziekte dan wel arbeidsongeschiktheid niet in staat is om zijn werkzaamheden te verrichten, is een werkgever in beginsel verplicht om gedurende 104 weken het loon aan de werknemer door te betalen. Dat deze verplichting verstrekkende gevolgen kan hebben voor met name kleine ondernemers spreekt voor zich. […]

Heeft u uw beoordelingsgesprek al gehad?

Aan het begin van het nieuwe jaar houden veel werkgevers een beoordelingsgesprek met hun werknemers. Een beoordelingsgesprek wordt vaak verward met een functioneringsgesprek, wat echter een heel ander soort gesprek is. Ook de gevolgen die aan de beide gesprekken kunnen worden verbonden zijn heel anders.