Artikelen door Marieke van der Molen

Vakantie en ziekte

Vakantie en ziekte Nog een paar weken en dan staat de vakantie periode weer voor de deur. Een tijd waar veel mensen naar uitkijken. Maar wat nu als je ziek bent en toch met vakantie wil gaan? Wat zijn dan je rechten en plichten en wat moet je doen als je ziek wordt tijdens je […]

Mogen vakantiedagen worden afgeschreven tijdens ziekte?

Mogen vakantiedagen worden afgeschreven tijdens ziekte? Mogen vakantiedagen worden afgeschreven, wanneer een medewerker vakantie geniet tijdens ziekte? Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden als het mogelijk op het eerste oog lijkt. Zo werd onlangs wel duidelijk naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad van 17 november 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1603) […]

Richtlijn loontransparantie

Hoe dichten we de loonkloof tussen mannen en vrouwen? Het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen is een steeds terugkerend item. Ondanks dat al jaren gesproken wordt om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten, is dit tot op heden nog altijd niet gelukt. In ieder geval op veel plaatsen is dat nog […]

Nieuwe plannen om de arbeidsmarkt te hervormen

Nieuwe plannen om de arbeidsmarkt te hervormen Op 3 april jl. heeft minister Van Gennip aan de tweede kamer een pakket maatregelen gepresenteerd waarmee de arbeidsmarkt hervormd dient te gaan worden. Doel van deze maatregelen is om de arbeidsmarkt meer in evenwicht te brengen. Dit door enerzijds te streven om naar het creëren van meer […]

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2023

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2023 Met ingang van 1 juli zijn er een aantal wijzigingen van kracht geworden met betrekking tot het arbeidsrecht. Zo wordt onder andere het minimumloon verhoogd, worden de verplichtingen rondom de re-integratie van een zieke werknemer uitgebreid, wordt de loondoorbetalingsplicht in geval van ziekte voor AOW-ers verkort en […]

Betaald ouderschapsverlof

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof Om ouders beter in staat te stellen om de zorgtaken voor hun kinderen beter te verdelen waren in juli 2020 de verlofmogelijkheden rondom de geboorte van een kind al aanmerkelijk uitgebreid. Vanaf dat moment kan aanspraak gemaakt worden op een week geboorteverlof en daarnaast op vijf weken aanvullend betaald geboorteverlof. Met ingang […]

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden Op 1 augustus treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Zoals uit de naam van de wet al blijkt, is deze wet een uitwerking van een Europese richtlijn. Deze Europese richtlijn heeft als doel de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen. […]

Een werknemer heeft belang bij een goed re-integratietraject

Het belang van een goed re-integratietraject voor een werknemer In het artikel ‘Het belang van een goed re-integratietraject’ heb ik toegelicht hoe een re-integratie traject eruit dient te zien en waarom het voor een werkgever van belang is dat dit traject op een goede manier wordt gevolgd. Dit is niet alleen voor een werkgever van […]