Tag Archief van: tijdelijk contract

Advocaat - Marieke van der Molen

Aanzegplicht – tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Hoewel een werknemer zelf ontslag had genomen, was een werkgever een vergoeding naar rato verschuldigd aan zijn voormalig werknemer, doordat een werkgever zijn aanzegplicht niet tijdig was nagekomen.  Tot dit oordeel kwam de rechtbank Overijssel op 17 maart 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:938, nadat de voormalig werknemer  een verzoek had gedaan om zijn werkgever te veroordelen tot betaling van een vergoeding wegens het niet nakomen van de aanzegverplichting, zoals die is opgenomen in artikel 7:668, lid 1 BW. Lees meer