Tag Archief van: zorgmedewerker

Advocaat - Marieke van der Molen

Financiële regeling voor medewerkers uit de zorg met long COVID-klachten

Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten Op 2 september jongstleden is door het kabinet eindelijk de langverwachte regeling aangekondigd, waarmee medewerkers uit de zorg die te kampen hebben met langdurige post-COVID klachten en als gevolg daarvan hun werk niet meer (volledig) kunnen uitoefenen, aanspraak kunnen maken op een financiële tegemoetkoming. Deze regeling houdt kort gezegd […]