Advocaat - Marieke van der Molen

Het relatiebeding en social media

Mag ik een uitnodiging via LinkedIn zomaar accepteren?

Je kent dat wellicht wel. Je hebt net een nieuwe baan en je ligt ’s avonds op de bank bij te komen van alle nieuwe indrukken die je hebt opgedaan. Ondertussen zit je op je tablet wat berichten te lezen op facebook en LinkedIn. Tussen al die berichten staat ook een uitnodiging van een contact van je vorige werkgever en voor je het weet heb je zijn of haar uitnodiging geaccepteerd. Maar mocht je die uitnodiging eigenlijk wel zomaar accepteren? Stond er in de arbeidsovereenkomst met je vorige werkgever geen relatiebeding? Het kan zomaar zo zijn dat je met deze in eerste instantie nonchalante handeling je relatiebeding hebt overtreden en een probleem hebt met je voormalig werkgever.

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding is een beding in je arbeidsovereenkomst. In zo’n beding wordt bepaald dat je geen contacten mag onderhouden met relaties van je voormalig werkgever, nadat je uit dienst bent getreden. Zonder dat je je het wellicht bewust was, heb je je met die afspraak beperkt in de mogelijkheden na je dienstverband. Doordat een relatiebeding van invloed kan zijn op de werkzaamheden die je na je dienstverband kunt gaan verrichten, zijn er een aantal voorwaarden aan een relatiebeding verbonden. Zo moet de periode waarin je geen contact mag hebben beperkt zijn in tijd en moet duidelijk zijn om welke relaties het gaat.  Je kunt daar meer over lezen in Wat is een relatiebeding. Op het moment dat je je relatiebeding overtreedt kan je vorige werkgever je mogelijk een boete opleggen. Het is daarom van belang om alert te zijn op een relatiebeding.

Social media

Niet alleen in ons privé-leven speelt social media een steeds grotere rol, ook zakelijk wordt er steeds meer gebruik gemaakt van social media. Korte vragen worden steeds vaker via een berichtje op LinkedIn gesteld en visitekaartjes zijn vervangen door de contacten op LinkedIn. Deze verandering in communicatie maakt dat social media ook in het arbeidsrecht steeds vaker een rol gaat spelen.

Er zijn al verschillende uitspraken gedaan, waarbij de vraag centraal stond of het relatiebeding werd overtreden met het gebruik van social media. Bij het beantwoorden van die vraag werd met name gekeken naar het doel van de communicatie, de inhoud van de berichten en of zij een zakelijk karakter hadden.

Ook de vraag of het accepteren van een contactverzoek via LinkedIn een overtreding was van het relatiebeding werd al eens aan een rechter voorgelegd. In 2011 oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem dat de betreffende werknemer zijn relatiebeding had geschonden door een uitnodiging tot contact te accepteren. Van wie het verzoek tot contact was gekomen vond de rechter daarbij niet van belang.

Conclusie

Aangezien een contact via social media heel makkelijk is gelegd, is het van belang om je te realiseren dat je relatiebeding ook van toepassing is voor je communicatie via social media. Voorzichtigheid is dan ook geboden.  Voor werkgevers is het raadzaam in de arbeidsovereenkomst of de vaststellingsovereenkomst expliciet vast te leggen dat het relatiebeding ook ziet op communicatie via social media. Op die manier is het voor iedereen duidelijk. Wellicht dat op die manier overtredingen van het relatiebeding voorkomen kunnen worden.

Mocht je je relatiebeding hebben overtreden of een vraag hebben over je relatiebeding. Neem dan gerust contact met mij op. Als advocaat arbeidsrecht help ik je graag. Je kunt mij telefonisch bereiken op 073 699 0050 of per email op info@vandermolenadvocatuur.nl. Ook andere vragen met betrekking tot je arbeidsrelatie kun je gerust aan mij stellen.