Advocaat arbeidsrecht ook bij ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet voor het meenemen van afval!?

Mag een werknemer van een bioscoop lege PET-flessen, die als afval worden achtergelaten meenemen en inwisselen voor statiegeld?  Of moet de werknemer weten dat deze lege PET-flessen eigendom zijn van de werkgever? De werknemer krijgt hiervoor ontslag op staande voet. Maar is dat terecht?

Zowel de kantonrechter als het Hof Den Bosch  zijn van mening dat het ontslag onrecht is.

Is sprake van een dringende reden?

Een ontslag op staande voet kan niet zomaar worden gegeven. Hieraan zijn strikte formele en materiële voorwaarden verbonden in het arbeidsrecht. Zo moet er onder meer sprake zijn van een dringende reden, die maakt dat het niet redelijk is om van de werkgever te verlangen dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren.

Bij de beoordeling van de vraag of sprake was van een dringende reden, was voor het Hof bepalend of de werknemer moest begrijpen dat de PET-flessen eigendom waren van de werkgever. Daarnaast was bepalend of de werknemer de regels van de werkgever ten aanzien van het statiegeld overtrad door de flessen mee te nemen en zich het statiegeld toe te eigenen.

Het feit dat de PET-flessen aan de bezoekers werden verkocht en als afval werden achtergelaten en het feit dat de PET-flessen niet zoals de glazen flessen werden verzameld en voor statiegeld retour werden gegeven aan de leverancier, maakte dat het Hof van oordeel was dat het voor de werknemer niet duidelijk was dat de flessen aan zijn werkgever toebehoorden

Het ontbreken van duidelijke instructies dat de flessen aan de werkgever toebehoorden en hoe de flessen geïnd hadden moeten worden, maakte dat het Hof van mening was dat de werknemer niet hoefde te begrijpen dat hij de regels overtrad door de PET-flessen mee te nemen en door zich het statiegeld toe te eigenen. Er was geen sprake van een dringende reden, zodat geen ontslag op staande voet gegeven had mogen worden.

Terecht geen ontslag op staande voet

Niet kan worden ontkend dat de werknemer in deze een aanmerkelijk risico heeft genomen. Het lijkt erop dat de werknemer zich dat ook bewust was, aangezien hij de PET-flessen zo heeft meegenomen dat hij de bewakingscamera’s omzeilde.

Maar een ontslag op staande voet kan en mag niet zomaar gegeven worden. De gevolgen van een dergelijk ontslag zijn voor een werknemer immers zeer verstrekkend. Zo kan een werknemer onder andere geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Ondanks het feit dat er snel gehandeld dient te worden bij een ontslag op staande voet, is zorgvuldigheid vereist. Zo dient er rekening te worden gehouden met de omstandigheden waaronder de verweten gedraging heeft plaatsgevonden. Zoals bijvoorbeeld de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Deze kunnen er soms toe leiden dat de gevolgen van het ontslag op staande voet te ingrijpend zijn. Dit betekent overigens niet dat niet op andere gronden tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan worden gekomen. Alleen zal de arbeidsovereenkomst in zo’n geval niet onmiddellijk eindigen.

Wilt u meer weten over een ontslag op staande voet of heeft u een andere vraag met betrekking tot arbeidsverhoudingen, dan help ik u graag. U kunt mij bellen op 073 699 0050 of een email sturen naar info@vandermolenadvocatuur.nl.