Regelmatig vinden er wijzigingen in de wet- en regelgeving plaats die op een arbeidsverhouding van toepassing zijn. Het is van groot belang om daar op een juiste wijze mee om te gaan en om daar op adequate wijze op in te spelen. Graag houd ik u op de hoogte van de recente wijzigingen. Een aantal onderwerpen heb ik reeds voor u uitgelicht.

Mocht u vragen hebben over een wijziging of een aanstaande verandering, neem dan gerust contact met mij op. Ik help u graag verder.

Advocaat - Marieke van der Molen

Hoe flexibel is Nederland?

Nederland koploper in flex-contracten Een van de onderwerpen die in de Tweede kamer tijdens de algemene beschouwingen nadrukkelijk aan de orde kwamen, betrof de flexibele arbeidsmarkt in Nederland. Nederland zou in Europa koploper zijn met het aantal werknemers dat werkzaam is op basis van een flexibele arbeidsovereenkomst. Dit terwijl de WWZ toch onder meer is […]

Advocaat - Marieke van der Molen

Wel of geen transitievergoeding betalen na twee jaar ziekte?

Werkgevers zijn op dit moment terughoudend met het verlenen van ontslag aan een  langdurig arbeidsongeschikte medewerker. Zij voelen er weinig voor om ook nog een transitievergoeding te betalen na ook al twee jaar het loon te hebben moeten doorbetalen. De dienstverbanden met arbeidsongeschikte medewerkers worden om die reden steeds vaker ‘slapend’ gehouden. Handelen werkgevers daarmee […]

Advocaat arbeidsrecht ook bij ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet voor het meenemen van afval!?

Mag een werknemer van een bioscoop lege PET-flessen, die als afval worden achtergelaten meenemen en inwisselen voor statiegeld?  Of moet de werknemer weten dat deze lege PET-flessen eigendom zijn van de werkgever? De werknemer krijgt hiervoor ontslag op staande voet. Maar is dat terecht? Zowel de kantonrechter als het Hof Den Bosch  zijn van mening dat het ontslag […]