Regelmatig vinden er wijzigingen in de wet- en regelgeving plaats die op een arbeidsverhouding van toepassing zijn. Het is van groot belang om daar op een juiste wijze mee om te gaan en om daar op adequate wijze op in te spelen. Graag houd ik u op de hoogte van de recente wijzigingen. Een aantal onderwerpen heb ik reeds voor u uitgelicht.

Mocht u vragen hebben over een wijziging of een aanstaande verandering, neem dan gerust contact met mij op. Ik help u graag verder.

Advocaat arbeidsrecht ook bij ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet voor het meenemen van afval!?

Mag een werknemer van een bioscoop lege PET-flessen, die als afval worden achtergelaten meenemen en inwisselen voor statiegeld?  Of moet de werknemer weten dat deze lege PET-flessen eigendom zijn van de werkgever? De werknemer krijgt hiervoor ontslag op staande voet. Maar is dat terecht? Zowel de kantonrechter als het Hof Den Bosch  zijn van mening dat het ontslag […]

Advocaat - Marieke van der Molen

Van VAR naar modelovereenkomst

Per 1 mei 2016 nemen we afscheid van de VAR! Onlangs heeft de eerste kamer het wetsvoorstel aangenomen, waarmee de VAR definitief wordt afgeschaft.  In plaats daarvan dient er met ingang van 1 mei 2016 gewerkt te gaan worden met modelovereenkomsten. Wat zijn de gevolgen van deze wetswijziging voor ZZP-ers en hun opdrachtgevers.

Advocaat - Marieke van der Molen

Aanzegplicht – tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Hoewel een werknemer zelf ontslag had genomen, was een werkgever een vergoeding naar rato verschuldigd aan zijn voormalig werknemer, doordat een werkgever zijn aanzegplicht niet tijdig was nagekomen.  Tot dit oordeel kwam de rechtbank Overijssel op 17 maart 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:938, nadat de voormalig werknemer  een verzoek had gedaan om zijn werkgever te veroordelen tot betaling […]